دوشنبه 02 اردیبهشت 1398

نظر شما درباره صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق

شهروندی در دستگاههای اجرایی استان چیست و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت کنونی دارید؟


 
گفتگو
فرم تالار گفتگو
* نظرات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :