پنجشنبه 28 دی 1396
آقای قلی پور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری
آقای قلی پور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری
آقای قلی پور مدیر کل دفتر مديريت عملكرد، بازرسی و امور حقوقي استانداری بیان داشتند، در حاشیه نشست هم اندیشی اشتغال و توسعه روستایی استان بوشهر حسب دستور استاندار محترم کلیه نیازهای روستاهای استان در حوزه عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق سامانه سامد دریافت و به دستگاه های اجرایی ارسال گردید. پاسخ دستگاه های اجرایی نیز ظرف ده روز دریافت شد که پس از جمع بندی و تهیه گزارش نهایی جهت دریافت دستور استاندار محترم به حضور ایشان تقدیم خواهد شد.
   1395/11/24 12:23        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :