پنجشنبه 28 دی 1396
نشست هم اندیشی توسعه شهرستان های استان
نشست هم اندیشی توسعه شهرستان های استان

نشست هم اندیشی توسعه شهرستان های استان  بر اساس نتایج حاصل از بازرسی های دوره ای آمایش سرزمینی و مطالعات راهبردی در حوزه مدیریت عملکرد در 10 شهرستان از تاریخ 95/8/6  با رویکرد توسعه پایدار، متوازن و دانش بنیان برگزار می گردد.


 
   1395/7/19 10:41        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :