یکشنبه 28 آبان 1396
  • عملکرد سامد بوشهر در مرداد ماه 96  (1396/6/5)
    عملکرد سامد بوشهر در مرداد ماه 96 در مردادماه امسال هم استانی های بوشهر حدود 782 تماس با سامانه تلفنی (111) برقرار کرده اند که منجر به 2137 دقیقه مکالمه با کارشناسان سامد گردیده است. که موارد قابل توجه در سیستم سامد ثبت و پیگیری شده است. مشاهده ادامه
  • گزارش عملکرد سامد بوشهر در اردیبهشت 96  (1396/3/2)
    گزارش عملکرد سامد بوشهر در اردیبهشت 96 در اردیبهشت امسال هم استانی های بوشهر حدود 942 تماس با سامانه تلفنی (111) برقرار کرده اند که منجر به 2574 دقیقه مکالمه با کارشناسان سامد گردیده است. که موارد قابل توجه در سیستم سامد ثبت و پیگیری شده است. مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :