پنجشنبه 26 مرداد 1396
  • گزارش عملکرد سامد بوشهر در اردیبهشت 96  (1396/3/2)
    گزارش عملکرد سامد بوشهر در اردیبهشت 96 در اردیبهشت امسال هم استانی های بوشهر حدود 942 تماس با سامانه تلفنی (111) برقرار کرده اند که منجر به 2574 دقیقه مکالمه با کارشناسان سامد گردیده است. که موارد قابل توجه در سیستم سامد ثبت و پیگیری شده است. مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :