پنجشنبه 28 دی 1396
نظرسنجی سایت
  • نظرتان در مورد عملکرد دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری چِیست؟(چنانچه پیشنهادی دارید در بخش ارتباط با مدیرکل بفرمایید.)
    • بسیار عالی
    • خوب
    • متوسط
    • ضعیفنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :